PEP®

Met minder moeite méér doen!

PETERBERK.COM heeft sinds 2005 honderden mensen geholpen met het Persoonlijk Efficiency Programma (PEP®).

Wat is PEP eigenlijk?


PEP® = Persoonlijke coaching voor iedereen die het te druk heeft en te veel te doen heeft.

PEP® helpt je overzicht te creëren, maakt je bewust van (in-)efficiënte werkgewoontes en verbetert de werkplanning alsmede het stellen van prioriteiten.
Een meetbare toename van de persoonlijke productiviteit met 10-20% blijkt in de praktijk haalbaar te zijn.

Doordat u weer overzicht heeft krijgt u weer plezier in uw werk en haalt u deadlines met minder moeite dan voorheen.

Hoe is PEP® ontstaan?

Kerry Gleeson, de bedenker van PEP® ( = Persoonlijk Efficiency Programma), analyseerde in 1984 in Stockholm wat er op een doorsnee werkplek (in dit geval de Zweedse Handelsbank) gebeurt met een document. Hij ontdekte dat het gemiddelde (!) document ELF keer van plaats wisselde voordat er iets mee werd gedaan. Niet effectief dus!

Ook observeerde hij oude, geroutineerde kassiers. Hun werkwijze was zeer effectief: ze namen een stuk ter hand, beoordeelden of dit tot hun taak behoorde, en zo ja: ze werkten het af en stopten het met een stempel in de juiste map/ordner.

Op grond van zijn ervaringen ontwikkelde Kerry Gleeson een systematiek, die hij in de loop der jaren heeft uitgewerkt tot een didaktisch succesvol en gepatenteerd systeem dat in meer dan 20 landen over de gehele wereld effectief is.

PEP® werkt, ook voor U!

En JUIST als je heel druk bent, werkt PEP®.

Waarom werkt PEP®?

PEP® helpt je te concentreren op de zaken die er toe doen!

Met simpele, maar effectieve principes maken we korte metten met een aantal tijdvreters. Werkgewoonte- en planning-tips en een beter gebruik van tools, alsmede werkboeken en hand-outs maken deel uit van het PEP® trajekt.

Zeer effectief is de mix van groepsessies (theorie) en de individuele begeleiding!

Hoe werkt PEP® ?

PEP® onderscheidt zich van veel andere cursussen en methodes, onder andere door bewustwording en door het toelichten en trainen van vele praktische no-nonsense tips. Deze worden eerst in groepsessies uitgelegd en later op de werkplek getraind.

PEP® is lekker operationeel. Zo wordt al spoedig afgerekend met stress die ontstaat door volle inboxen, een "vol hoofd", achterstanden, uitstel gedrag, niet "NEE" kunnen zeggen etc.

PEP® werkt in 25 landen verspreid over drie continenten, en heeft in zeer succesvolle bedrijven (in Nederland o.a. RABO, KLM, TomTom, Shell, Siemens, IBM) de effectiviteit aantoonbaar verhoogd.

Hoe PEP® precies in zijn werk kan gaan in UW organisatie legt mijn enthousiaste en ervaren team graag vrijblijvend aan u uit!

DOE HET NU, bel 06-22 79 88 86 of kijk bij CONTACT voor de contact-informatie.

PEP-Worldwide